Uppfödning av rasen

Lapsk vallhund är fortfarande relativt ovanlig här i Sverige. Jämfört med många andra raser så är de kennels som ägnar sig åt uppfödning av denna ras väldigt få.

Var kan man köpa en valp?

Var hittar man då uppfödare av denna ras? Ett bra ställe för att hitta detta är Svenska Lapphundklubbens hemsida, www.slk.nu. Här kan man hitta både valp-annonser, en lista över uppfödare runtom i landet, samt en massa annan information om lapsk vallhund. Här ser man dock att mängden uppfödare som sagt var är väldigt få jämfört med många andra hundraser, närmare bestämt endast 14 stycken i hela landet. De listar där även 2 stycken uppfödare i två av våra nordiska grannländer, en i Norge och en i Danmark. Med tanke på att denna ras är vanligast i Finland så kan ett alternativ även vara att vända sig dit.

Rasstandard

Lapsk vallhund är en hundras vars rasstandard har förändrats en del genom åren, som tidigare nämnt i min artikel om dess historia. Till en början ansågs finsk vallhund och lapsk vallhund vara samma ras. Detta förändrades dock 1966 då den Finska Kennelklubben identifierade lapsk vallhund som en egen ras då man märkt att det fanns vissa skillnader mellan denna och finsk lapphund. Efter detta har rasstandarden för lapsk vallhund ändrats vid ett antal tillfällen, och den nuvarande ser ut som följande: En medelstor hund som tydligt ska vara längre än hög. Både benstommen så väl som muskulaturen ska vara av det kraftiga laget, samtidigt som den ska vara spänstig och inte framstå som tung. Det ska vara en tydlig skillnad mellan könen, och dess päls ska vara som gjord för ett arktiskt klimat.

Dessutom finns det ytterligare en stor och precis mängd faktorer som måste godkännas för att rasstandarden ska uppfyllas. Dessa handlar om både fysiska faktorer såväl som beteendemässiga. Vissa fel som avviker från rasstandarden anses vara mindre allvarliga, men har hunden över- eller underbett och/eller hängöron så anses detta som diskvalificerande och för avvikande gentemot rasstandarden. Denna rasstandard godkändes senast av FCI 1997. Har man ytterligare frågor kring detta, eller vad som helst som har med lapsk vallhund att göra, då kan man även kontaktakta Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund. Kontaktinformation till denna klubb går att hitta på Svenska Lapphundklubbens hemsida.

Öppen stambok

Ett annat intressant faktum gällande lapsk vallhund är att dess stambok är öppen. Det som menas med det är att andra hundar kan mönstras in till rasen i de fall då de redan är arbetande renhundar eller om dess föräldrar är/var det. De måste dock påminna mycket om själva rasen på flera sätt och vara i närmast identiska. Detta bedöms på ett så pass strikt sätt att det krävs att 3 domare måste bedöma hunden i fråga innan Svenska Kennelklubben kan godkänna en registrering av hunden som lapsk vallhund. Det finns numera ett antal sådana hundar bland denna ras, och faktum är att de spelar en viktig roll för rasen i stort eftersom de förser den med såväl genetiska variationer som med hälsa och nya egenskaper. De bidrar med andra ord till dess evolution.