Rasens historia

Lapsk vallhund kommer ursprungligen från Finland där samerna använt den för att valla renhjordar samt för att vakta dessa. Numera har den även blivit populär som sällskapshund.

Ursprung

Lapsk vallhund härstammar direkt ifrån samernas lantrasbestånd av renhundar, och är en av tre raser av typen lapphund. De andra två är finsk- och svensk lapphund. Renhundar har sedan lång tid tillbaka funnits i de delar av Norden och Kolahalvön där det finns mycket renar, och de nämns redan i texter skrivna så tidigt som 1890-talet. De tros ha kommit till Fennoskandia, ett område som täcker skandinaviska halvön (Norge och Sverige), FinlandKolahalvön och Ryska Karelen, med samerna. Man tror att dessa kom med hundarna från ett område kring Ladoga eller till och med ännu längre österut. Denna typ av hund användes till en början som jakthund, men började sedan i takt med att samerna gick från jägare till att ha egen boskap istället att användas som vallhund. Dess förfader, den arktiska spetsen, har existerat ända sedan stenåldern, alltså ca 7 000 år före Kristus.

Finlands första hundutställning någonsin ägde rum år 1892, och under denna presenterades hundar från Lappland under samlingsnamnet lapska vallhundar. På 1950-talet började den Finska kennelklubben tillsammans med renskötarnas förbund att ta sig en närmare titt på denna typ av hundar. Man gjorde detta genom att tillsätta en renhundskommitté vars uppgift var att skaffa sig mer kunskap gällande de renhundar som huserade i den finska delen av Lappland, och att urskilja de olika typerna från varandra. Man besökte även Sverige och Norge eftersom det även här fanns en mängd olika typer av renvallarhundar. Målet med detta var att identifiera de bästa vallhundarna och på så sätt kunna se till att dessa raser skulle förbli bevarade. Syftet med aveln av dessa hundar blev därför att bevara deras bruksegenskaper istället för att förändra dem.

Dess erkännande som officiell ras

1966 blev så lapsk vallhund erkänd som en officiell ras i Finland. Detta innebar att den blev den mest föredragna vallhunden bland samerna i Finland, och även särskildes från så kallade lapphundar. 1967 blev den även erkänd av FCI, Fédération Cynologique Internationale, vilket är en organisation i Belgien som består av en stor rad kennelklubbar från olika länder världen över. FCI är den största hundorganisationen i världen, och för en ras att bli officiellt erkänd av denna är därför något väldigt viktigt.

Lapsk Vallhund idag

Idag är denna hundras fortsatt allra populärast bland samer i Finland, och den avlas runt om över hela landet. Den har dock börjat växa i popularitet igen även bland renskötare i Norge och Sverige, och då framför allt Sverige.

I Finland har dess användningsområde nu dessutom utökats från vallning till fler områden, något som det går att läsa mer om i min artikel om dess användningsområden. I takt med det har den som sagt var blivit allt populärare runt om i landet genom att den blivit populär att ha som bland annat sällskapshund, vakthund, och som deltagare i hundsporter som agility med flera.